Qüestions i reptes de l’estudi del vegetarianisme a Catalunya i a València - Sorbonne Université Access content directly
Conference Papers Year : 2023

Qüestions i reptes de l’estudi del vegetarianisme a Catalunya i a València

Questions and challenges of the study of vegetarianism in the Catalan and Valencian area

Abstract

Aquesta ponència es centra en el moviment vegetariano-naturista en l'àrea catalana i valenciana, particularment en les associacions vegetarianes, columna vertebral de la organització d’aquest moviment: cada associació publica una revista, que informa els seus adherents i difon les idees vegetarianes i naturistes per formar nous adeptes. Es presentarà aquesta línia d'investigació amb les preguntes que planteja i les dificultats que implica, així com l'estat d'aquesta investigació doctoral.
This presentation is focused on the Catalan and Valencian vegetariano-naturist movement, more precisely on the vegetarian societies that made up the backbone of that movement: each one of those societies published a magazine, which informed its subscribers and spread vegetarian and naturist ideas to attract new people into the movement. The presentation will aim to present this line of research, with the questions it brings up and the difficulties inherent to this topic, as well as the state of this doctoral research.
No file

Dates and versions

hal-04136454 , version 1 (21-06-2023)

Licence

Identifiers

  • HAL Id : hal-04136454 , version 1

Cite

Aleix Guijarro Pineda. Qüestions i reptes de l’estudi del vegetarianisme a Catalunya i a València. Séminaire d'Études Catalanes du CRIMIC, CRIMIC; Centre d'Études Catalanes; Sorbonne Université, Jun 2023, Paris, France. ⟨hal-04136454⟩
8 View
0 Download

Share

Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More